Privacy statement

Privacy Statement/Disclaimer Modesnoepjes.nl B.V.

Modesnoepjes.nl B.V., statutair gevestigd te Badhoevedorp, feitelijk te 1171HR

Badhoevedorp, Fazantstraat 7, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel

voor  Nederland onder dossiernummer ..........

Deze Privacy Statement informeert u over de wijze waarop informatie, die u verstrekt via

onze website(s), wordt verzameld, gebruikt en doorgegeven. Lees alle gegevens met

betrekking tot onze Privacy Statement aandachtig door voordat u gebruik maakt van

informatie op de website(s) of zelf gegevens via onze website(s) verstrekt.

Actieve informatievergaring

Zoals veel websites verzamelt deze site op actieve wijze informatie van bezoekers door

bepaalde vragen te stellen en door bezoekers in de gelegenheid te stellen rechtstreeks met ons

te communiceren via e-mail. De aldus verstrekte informatie kan persoonsgegevens bevatten

(d.w.z. informatie die direct tot uw persoon te herleiden is zoals uw naam, adres, e-mailadres,

telefoonnummer, betalingsgegevens enz.). Uw persoonsgegevens zijn opgenomen in ons

klantenbestand, zodat wij u kunnen informeren over interessante aanbiedingen. Indien u dit

niet wenst, kunt u ons hiervan op de hoogte stellen via e-mail info@modesnoepjes.nl. Wij bewaren

en gebruiken uitsluitend e-mailadressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of

waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een emailadres

alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en verder voor andere marketing- of

service doeleinden, voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming(en)

is/zijn te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons

kenbaar te maken. Wij verstrekken nooit e-mailadressen aan derden t.b.v. commerciële

doeleinden, tenzij u ons hiervoor nadrukkelijk toestemming heeft gegeven. Wij kunnen uw

persoonsgegevens vrijgeven indien wij hiertoe worden verplicht op grond van wettelijke

bepalingen of een gerechtelijk bevel of overheidsbesluit.

Toegang en correctie

Om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens accuraat, actueel en compleet blijven, kunt u

contact met ons opnemen over incorrecte gegevens. Wij zullen de persoonsgegevens die wij

in ons bezit hebben en die u ons op een eerder tijdstip via deze website hebt verschaft dan

bijwerken of corrigeren.

Passieve informatievergaring

Wanneer u door een website navigeert, kan bepaalde informatie op passieve wijze worden

verzameld (d.w.z. zonder dat informatie door uzelf op actieve wijze wordt verstrekt) door

middel van diverse technologische hulpmiddelen zoals Internet protocol-adressen, 'cookies',

Internet labels en navigatiegegevens. Deze site maakt gebruik van Internet Protocol-adressen

(IP-adressen). Een IP-adres is een nummer dat aan uw computer toegewezen wordt door uw

Internet Service Provider teneinde u toegang te verlenen tot het Internet. Een IP-adres wordt

over het algemeen niet beschouwd als behorende tot persoonsgegevens, aangezien een IPadres

doorgaans dynamisch (het wijzigt telkens wanneer u een verbinding met het Internet tot

stand brengt) en niet statisch (horend bij de computer van een bepaalde gebruiker) is. Wij

maken gebruik van uw IP-adres om problemen met onze server te onderzoeken, om

statistische informatie te verzamelen, om de snelste verbinding tussen uw computer en onze

site te bepalen en om de site te beheren en te verbeteren. Een ‘cookie’ is een stuk informatie

dat een website naar uw webbrowser stuurt om de site in de toekomst in staat te stellen

bepaalde informatie en voorkeuren van eerdere bezoeken te herinneren. ‘Session cookies’ zijn

tijdelijke cookies die gewist worden zodra u uw webbrowser afsluit of uw computer uitzet.

Deze cookies worden gebruikt om het navigeren op websites te verbeteren en om statistische

informatie te verzamelen.

‘Persistent cookies’ zijn cookies van meer permanente aard die op de harde schijf van uw

computer worden opgeslagen en daar blijven tenzij u deze cookies wist. Persistent cookies

worden gebruikt met het oog op het opnieuw oproepen van eerder verstrekte informatie (zoals

wachtwoorden), het achterhalen welke onderdelen van de website bezoekers het meest

waardevol vinden en het aanpassen van de website aan uw voorkeuren. Op deze site worden

cookies voornamelijk gebruikt om uw standaardvoorkeuren op te slaan. U kunt uw browser

zodanig instellen dat u op de hoogte wordt gebracht wanneer u een cookie ontvangt en zelf

kunt besluiten of u dit toelaat. U kunt uw browser ook zodanig instellen dat alle cookies

worden tegengehouden, maar u dient zich te realiseren dat u hiermee het gebruik van onze

website of diensten mogelijk beperkt. Meer informatie over cookies vindt u op

www.cookiecentral.com/faq. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, kunnen wij de door u via

deze site verstrekte informatie gebruiken om de inhoud van onze site te verbeteren, om de site

aan uw wensen aan te passen, om op uw verzoek informatie te verstrekken, voor onze

marketing- en onderzoeksactiviteiten, en voor de doeleinden die in deze Privacy Statement

worden vermeld.

Verbindingen naar andere websites

Deze site kan links of verwijzingen naar andere websites bevatten. U dient zich ervan bewust

te zijn dat wij geen controle uitoefenen over deze websites en dat onze Privacy Statement niet

van toepassing is op deze websites. Wij raden u aan telkens wanneer u een website bezoekt,

de Privacy Statement van de betreffende website te raadplegen.

Intellectuele eigendomsrechten

Modesnoepjes.nl B.V. respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten

(waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op de website

gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal, logo’s en afbeeldingen).

Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk

gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke

schriftelijke toestemming van Modenoepjes.nl B.V. over te nemen, te

vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Hyperlinks naar deze website zijn niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke

toestemming van Modesnoepjes.nl B.V..

Online communicatie

Berichten die u per e-mail stuurt aan Modesnoepjes.nl B.V. kunnen onderschept

of op andere wijze gemanipuleerd worden. Modesnoepjes.nl B.V. raadt u aan

geen geheime of anderszins gevoelige informatie per e-mail aan Modesnoepjes.nl B.V. te sturen. Indien u er voor kiest toch berichten per e-mail te sturen, accepteert

u het risico dat deze onderschept of anderszins gemanipuleerd kunnen worden door een derde.

Beveiliging

Modesnoepjes.nl B.V. treft alle redelijke maatregelen om het verzenden van

persoonsgegevens vanuit uw computer naar onze site te beschermen, alsook om deze

informatie te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, verspreiding,

wijziging of vernietiging. U dient zich echter te realiseren dat Internetverkeer nooit 100%

veilig of storingsvrij is, en dat geldt met name voor het zenden van e-mails van en naar deze

site. U dient daarom zorgvuldig te overwegen welke informatie u ons per e-mail toestuurt.

Verder is het uw eigen verantwoordelijkheid om wachtwoorden, identificatienummers en

andere toegangsmodaliteiten geheim te houden en te beschermen.

Toepasselijk recht

Op deze website is de geldende Nederlandse wetgeving van toepassing. Door gebruik te

maken van deze website stemt u in met de toepassing van de betreffende wetten en de

bijbehorende bepalingen alsmede onze Privacy Statement.

Wijzigingen

Modesnoepjes.nl B.V. behoudt zich het recht voor om de informatie op deze

website (inclusief de tekst van deze Privacy Statement) te allen tijde te wijzigen zonder

hiervan nadere aankondiging te doen. U verklaart zich ook met dergelijke herzieningen

akkoord en dient deze pagina derhalve regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven

van de meest actuele bepalingen waaraan u gebonden bent.

Tot slot

Mocht u na het lezen van deze Privacy Statement nog vragen hebben over de bescherming

van uw privacy tijdens uw bezoeken op onze website(s), neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact op met Modesnoepjes.nl B.V..

Modesnoepjes.nl B.V.

Fazantstraat 7, 1171 HR Badhoevedorp

E-mail : info@modesnoepjes .nl

Copyright 2012 Modesnoepjes.nl B.V

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »